KONFLIKTCOACH LEVEL II

Overbygning på konfliktcoachuddannelsen Intensivt 4-dages modul

På dette intensive 4-dages modul underviser Lars Mogensen og Henrik Heilmann hele tiden sammen. De introducerer nogle nye, esentielle redskaber, og du får styrket de redskaber, du lærte på de første 6 dage. Vi går endnu videre med evnen til at komme ud af hovedet, ned i kroppen og ind i konflikten med nærvær. Og ud over at du selv skærper dine evner, lærer du endnu mere om, hvordan du underviser andre i at løse konflikter. Til slut bliver du certificeret, og med certificeringen er du dermed endnu bedre rustet til at styre mennesker ud af konfliktsituationer.

Bered dig på en intens 4-dages oplevelse sammen med andre uddannede konfliktcoaches og med Lars Mogensen og Henrik heilmann som undervisere i forening.

 

Modulet i hovedpunkter:

  • Bliv skarp på at ændre andres overbevisninger
  • Den bevidste dialog
  • Lær at forandre de indre fortællinger
  • Redskaber til at komme ud af tunnelsyn
  • Livets Mandala version 2
  • Lær at undervise andre i at løse konflikter
  • Få redskaberne aktiveret i hverdagen
  • Mentalisering - at se sig selv udefra og andre indefra
  • Certificering OBS:

Det er et krav for optagelse, at du har bestået Konfliktcoach-uddannelsen level I.

 

Tilmelding til Konfliktcoach Level II

Her kan du tilmelde dig. Ved tilmelding får du tilsendt en opkrævning på depositum 3000,- incl. moms. Du er først endelig tilmeldt uddannelsen når vi har registreret depositum. Resten af betalingen forfalder 4 uger inden uddannelsesstart. Ved tilmelding mindre end 4 uger inden start forfalder hele beløbet ved tilmelding.

Ved afmelding eller flytning til andet hold tilbagebetales eller overføres depositum ikke. Ved afbestilling mindre end 4 uger til afholdelse kræves 50 % af uddannelsesudgiften i gebyr, ved mindre end 2 uger til afholdelse gives ingen refusion. Er en deltager forhindret, kan en anden deltage i stedet, såfremt det aftales med Konfliktcoach ApS inden start af uddannelsen.

Vi sender vigtig information til den email du angiver, og du bedes holde os opdateret med en email adresse, du kan modtage information på.

 

Få uddannelsen skattefrit

Bruttolønsordningen, Fleksibel Lønpakke eller Lønomlægning dækker over muligheden for, at en medarbejder får et gode eller et produkt betalt af sin arbejdsplads over sin bruttoløn. Det vil sige, at din virksomhed betaler for uddannelsen og trækker (delvist) momsen fra. Prisen bliver trukket over din bruttoløn over eksempelvis et år og du dermed sparer skatten. Dette er dog kun et forhold mellem kursusdeltager, arbejdsgiveren og Skat. For at få helt konkret information om de betingelser, der skal være opfyldt for at du kan få Konfliktcoachuddannelsen betalt, kontakt da venligst din arbejdsgiver og SKAT på tlf. 72 22 18 18

 


Tak for 4 fantastiske kursus dage hvor min viden fra Level l blev sat i spil sammen med ny viden. I er virkelig gode til at omsætte stoffet til noget brugbart jeg kan huske på når en situation opstår v.h.a. få hjælpeord og symboler. Kurset er levende og aktivt og I får inddraget alle deltagere. Jeg er stolt af, at jeg har deltaget i jeres kurser da det er meget personligt udviklende og det kræver  mod af deltagerne , jo mere den enkelte giver af sig selv jo mere givende bliver kurset. I er begge nogen levende formidlere og dejlig positive mennesker og samtidig kan I godt give udtryk for, at I har en forventning om, at alle deltagere er nærværende og aktive ligesom I selv er.

Anette Ingvardsen, Gruppeleder Høng Ældrecenter, Kalundborg Kommune.

Hvem deltager

 

Hvor skal fakturaen sendes hen

 

Tilmeld nyhedsbrev

 

 


Hvor skal jeg begynde og hvor skal jeg ende? Når nu jeg sidder her, tilbage på Jobbet, efter fire så intense og fantastiske dage!

Som jeg sagde til jer da jeg gik. ”I gjorde en forskel i mit liv”

At blive Konfliktcoach, er så utrolig en rejse og har for altid ændret måden jeg ser mig selv og andre på. At slutte fred med mig selv efter 49 år og samtid lære at rumme mine egne og andres reaktioner.

At forstå det er okay at blive ”mudret” men også lære at få det til at falde ned igen.

Første gang jeg var i stand til at smile af mig selv og føle den indre varme det gav, forstod jeg pludselig det hele…

Henrik og Lars, I har sammen med mig selv, forandret mit liv for altid! Og for det vil jeg altid tænke på jer to med taknemmelighed og med dyb respekt, for det I kan og det I begge er så fantastiske til at formidle videre, i et sprog vi alle kan forstå og forholde os til!

TAK!

Inge Juul Grendslev, Teknisk Assistent,


- Konflikt coach uddannelsen har været yderst anvendelig og berigende i mit arbejde som psykolog. Centralt er, at kunne rumme os selv i mødet med andre.  
- Givende teoretisk og praktisk indsigt og træning i at kunne være sig selv, især i situationer og relationer der udfordrer.
- Den vigtige skelnen mellem følelser og reaktioner. At acceptere og tillade alle vores følelser, men at kunne styre vores reaktioner. Både at kunne aktivere ønsket adfærd og stoppe uønsket.   
- Centralt for det store udbytte tænker jeg er det klare fokus på vores tre delte hjerne, tænke- føle og sansehjernen.  
- Lars og Henrik brænder for deres budskab med stor viden og erfaring. De har mod til at bruge sig selv på en ægte, naturlig og yderst underholdende måde- og samtidig bevare at være seriøse.

Jane Bækgaard