Halv temadag Privatskolen i Frederikshavn

Observation af reaktionsmønstre og kommunikation