Mentor i nærvær Forår 2024 – Hold 8

17. – 19. april 2024

Onsdag fra kl.10 – fredag kl.14

2. – 4. April 2025

Onsdag fra kl.10 – fredag kl.14